Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úspěchy Greenpeace ve světě (do roku 1999)

24. 3. 2007

1999 Nábytkářský koncern IKEA oznámil, že postupně vyřadí z výroby materiál pocházející ze dřeva z původních pralesů, pokud tento materiál nebude mít certifikát the Forest Stewardship Council (FSC), který je poskytován pouze na dřevo z pralesů, které jsou obhospodařovány v souladu s trvale udržitelným rozvojem.

1999 V devíti zemích byl vydán zákaz používání ftalátů při výrobě měkkých hraček z PVC pro děti do tří let. Evropská unie uplatnila pohotovostní zákaz měkkých hraček z PVC, které děti cucají. Jeden z hlavních světových dodavatelů lékařského materiálu, Baxter International, oznámil svůj úmysl odstranit PVC ze svých výrobků.

1999 Soud ve Spojeném království rozhodl, že vláda nemůže vydávat licence na těžbu ropy v oblasti známé jako the Atlantic Frontier aniž by jednala v souladu s Nařízením Evropské unie o biotopech, zpochybňujícím další těžbu ropy, která by jinak přispěla ke globálním změnám klimatu.


1998 Dřevařský gigant MacMillan Bloedel oznámil, že zastaví holoseče v Britské Kolumbii v Kanadě. Jiné významné dřevařské společnosti v této oblasti, včetně společností Interfor a Doman se připojily k moratoriu na těžbu dřeva v některých údolích kde ještě zůstaly neporušené původní deštné pralesy.

1998 Nike, Xerox, 3M, FedEx, B&Q, Homebase, Do-It-All, Magnet, Kinko, Knauf, Schwank a Lenzing oznámily, že nebudou nakupovat dřevo pocházející z holosečí původních pralesů v Britské Kolumbii.

1998 Po patnácti letech kampaní Greenpeace zakázala Evropská unie používání driftových sítí evropskými rybářskými plavidly.

1998 Australská vláda vykázala japonská rybářská plavidla z dvousetmílové zóny australského pobřeží. Nový Zéland znemožnil japonským rybářům používat jeho přístavy. Tato opatření následovala po plavbě lodi Rainbow Warrior, patřící Greenpeace, do oblasti jižně od Austrálie, kde japonští rybáři lovili modrého tuňáka. Plavbou do této oblasti upozornili aktivisté na hrozbu nadměrného výlovu.

1998 Naftařská společnost Shell konečně souhlasí s přemístěním své neslavně proslulé plošiny the Brent Spar na břeh za účelem zrecyklování. Greenpeace pořádalo své kampaně od roku 1995 , aby přesvědčilo společnost, která chtěla tuto plošinu potopit do oceánu.

1998 Je vytvořena historická dohoda, která zakazuje potápět dosloužilé těžební plošiny na dno moře v severovýchodní části Atlantiku. Konference v Oslu a Paříži (OSPAR) též souhlasí na návrh Greenpeace postupně zastavit vypouštění tekutých toxických a radioaktivních odpadů do moře.

1998 Greenpeace pokračuje ve svých kampaních za zákaz PVC. Při výrobě nebo při hoření této látky se uvolňují nebezpečné dioxiny. Díky kampaním, 13 zemí na celém světě buď zakáže určité druhy PVC nebo donutí obchodníky, aby ze svých pultů stáhli hračky vyrobené z tohoto materiálu.

1998 Shintech, sesterská firma japonského chemického gigantu Shin-Etsu, upouští od svého záměru vystavět v Conventu ve státě Louisiana největší světovou továrnu na výrobu vinylu. Greenpeace úzce spolupracovalo s místní komunitou, aby se docílilo zákazu výstavby.

1998 Belgická vláda oznamuje, že zrušila kontrakty s francouzskou továrnou v La Hague na přepracování více než 2000 tun radioaktivního odpadu. Jako důvod vláda uvedla svou pozornost, kterou věnuje znečišťování a růstu množství štěpných materiálů. K těmto problémům se snažilo Greenpeace přivádět pozornost přes 20 let.

1998 Německá vláda se zavázala ukončit přepracovávání jaderného odpadu navzdory vnitřnímu politikaření a neustálému odkládání termínu.

1998 Po intenzivních kampaních Greenpeace se turecká vláda rozhodla odložit výstavbu první jaderné elektrárny v zemi.

1998 Kampaně Greenpeace a dalších skupin dosáhly úspěchu, když se jim podařilo dosáhnout zrušení výstavby úložiště jaderného odpadu v Texasu v USA, necelých 100 kilometrů od mexické hranice.

1998 Greenpeace a další lidé donutili americké ministerstvo zemědělství, aby stáhlo svůj návrh na zavedení organických standardů, které by bývaly zahrnovaly i geneticky pozměněné produkty.

1998 Francouzská vláda vyhlásila moratorium na pěstování GE plodin, které mají v Evropě volně rostoucí příbuzné. Na základě soudní žaloby, podané Greenpeace, je ve Francii zakázáno pěstování Bt-kukuřice.

1998 Po kampaních Greenpeace Francie a Řecko vydaly zákaz dovozu GE řepky olejky vyprodukované firmou Agrevo.

1998 Brazilský soud vyhověl žádosti Greenpeace, aby veškerá dovážená sója, která je geneticky pozměněná, byla označována.

1998 Hlavní supermarkety v Rakousku vydaly prohlášení, že stáhnou ze svých pultů a nebudou nadále prodávat GE výrobky.

1998 Největší japonský výrobce ledniček, Matsushita, oznámil, že přechází na hydrokarbonovou technologii, která je šetrná k ozónové vrstvě. V Británii začala společnost Iceland vyrábět hydrokarbonové ledničky řady Kyoto Range.


1997 Po četných kampaních za okamžitá opatření na ochranu klimatu, vedených Greenpeace od roku 1988, přijali ministři z průmyslově rozvinutých zemí Kjótský protokol, který stanovil zákonem závazné kvóty pro emise skleníkových plynů.

1997 Vešel v platnost Antarktický protokol, který zakazuje těžební činnost v Antarktidě a který vymezuje přírodní rezervaci.

1997 Greenpeace získalo cenu UNEP Ozone Award za vývoj ledničky Greenfreeze, která nepoužívá plyny ničící ozón ani jiné chemické látky přispívající ke globálnímu oteplování.

1997 Jako výsledek intenzivních kampaní Greenpeace, Rakousko a Lucembursko zakázaly na svém území geneticky pozměněnou kukuřici firmy Novartis, navzdory tomu, že byla povolena Evropskou komisí.

1997 Greenpeace úspěšně zalobovalo za jednoroční zákaz rybolovu do vlečných saků prováděného traulery ve vodách při východním pobřeží USA.

1997 Greenpeace se stala první mezinárodní environmentální organizací, které je umožněno podávat podněty ke zvláštnímu výboru při Valném shromáždění OSN.

1997 Vláda Velké Británie zrušila plány na úložiště jaderného odpadu blízko závodu na přepracování jaderného odpadu poblíž Sellafieldu po té, co Greenpeace a jiné skupiny podaly svědeckou výpověď.

1997 Francouzská vláda, v reakci na zprávu Greenpeace, přikázala zastavit rybolov ve vymezené zóně kolem výpustě odpadních vod závodu na přepracování jaderného odpadu v La Hague. Vyzvala jeho provozovatele, společnost Cogema, aby předložila variantu provozu bez vypouštění odpadu.

1997 Greenpeace přesvědčilo australskou vládu, aby přistoupila k vyčištění Homebush Bay , oblasti silně znečištěné dioxiny. Tato oblast přímo sousedí s místem konání olympijských her v Sydney v roce 2000.

1997 Česká Republika jako první na světě schválila zákony zakazující obaly z PVC, počínaje lednem 2001.

1997 Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny uvedl dioxiny mezi látkami známými jako lidské karcinogeny. Greenpeace vede mnohaleté kampaně proti výrobním procesům, při nichž se uvolňují dioxiny, například proti výrobě PVC.

1997 Greenpeace dosáhlo díky svým kampaním souhlasu finských papírenských firem UPM Kymenne a Enso se závazkem, že tyto firmy nebudou kupovat dřevo z oblasti původních lesů v Karélii na západě Ruska.

1997 Všechny druhy albatrosů, které se vyskytují při vodách Austrálie, byly umístěny na australský seznam ohrožených druhů. Greenpeace vede kampaně za zařazení albatrosů na tuto listinu mnoho let neboť tisíce těchto ptáků hynou tím, že se zachytí v sítích používaných při lovu ohroženého tuňáka modrého.


1996 Greenpeace předvedlo na veřejnosti prototyp automobilu s názvem Smile v rámci své klimatické kampaně. Tímto úsporným prototypem, postaveným na základu automobilu Fiat Twingo, předložilo důkaz, že je možné snížit emise oxidu uhličitého na 50%.

1996 V Číně zahájila výrobu továrna na produkci ledniček šetrných k ozónu pouhé tři roky po té, co byla tato technologie poprvé představena hnutím Greenpeace.

1996 Státy ve Středozemí přijaly protokol, který je zavazuje ukončit vypouštění toxických látek do moře. Stalo se tak v převážné míře díky léta trvajícím akcím Greenpeace a vědeckým pozorováním, obzvláště těm, která sledovala vznik organochloridů.

1996 Greenpeace svolalo historické setkání na úrovni ředitelů. V Oxfordu, v Anglii, se setkali představitelé bank, pojišťoven a výrobců solárních článků. Díky setkání byl uvolněn značný potenciál pro výrobu solární energie, aby se tak pomohlo boji proti změně klimatu.

1996 Greenpeace vyslalo své plavidlo na pokojnou misi do Šanghaje, aby vyzvalo Čínu k ukončení jaderných pokusů. Čína omezila své pokusy a nakonec se zavázala k trvalému ukončení když se připojila k Test Ban Treaty.

1996 The Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) je přijata OSN.

1996 Po pěti letech lobování Greenpeace je přijat Izmirský protokol členskými státy Barcelonské konvence. Tento protokol zavazuje signatáře k ochraně Středozemního moře. Zakazuje dovoz nebezpečných odpadů ze zemí Evropské unie do rozvojových zemí v této oblasti.


1995 Výbor Oslo-Paříž (OSPAR) souhlasí se zákazem výroby chlorovaných parafinů. Rozhodl se tak na základě podnětů politických stran a Greenpeace.

1995 V důsledku akcí Greenpeace prvořadého významu a tlaku veřejného mínění, společnost Shell U.K. upouští od svého rozhodnutí potopit plošinu Brent Spar do Atlantického oceánu.

1995 Většina států v Severním moři se shoduje na moratoriu na potápění ropných zařízení do oceánu a na postupném zastavení vypouštění nebezpečných látek během jedné generace.

1995 Akce Greenpeace za zastavení francouzských pokusných jaderných výbuchů poutá velkou pozornost mezinárodní veřejnosti. Přes sedm milionů lidí podepsalo petici za zákaz pokusů. Francie, Británie, USA, Rusko a Čína se zavázaly podepsat Comprehensive Test Ban Treaty.

1995 Washingtonská deklarace volá po zákazu nebo omezení nerozložitelných organických polutantů (POPs - zejména sloučeniny chlóru) u příležitosti Konference OSN o ohrožování mořského prostředí z pevniny. Následuje tak léta trvající kampaně Greenpeace poukazující na ohrožení nebezpečnými látkami.

1995 Přes 150 zemí se v Berlíně zavazuje k jednání na dohodě o kvótách na emise skleníkových plynů stanovených k roku 2000. Současně probíhajícího fóra Greenpeace se zúčastnili zástupci větších pojišťoven a bank a potvrdili zájem ekonomicky ovlivnit proces klimatických změn.

1995 Po akcích Greenpeace prvořadého významu a dalších skupin za zastavení těžby dřeva se Britská Kolumbie zavazuje změnit praktiky holosečí v oblastech jako je například Clayoquot Sound.

1995 UNESCO označilo prales Komi v Rusku za Přírodní oblast světového významu, na návrh Greenpeace.

1995 V boji proti destruktivním těžebním způsobům, Greenpeace předvedlo v Kanadě ve Vernonu v Britské Kolumbii první státem uznaný způsob těžby bez holoseče.

1995 Světová banka podpořila chladírenská média vyrobená na přírodním základě jako náhradu za freony, chlorofluorouhlovodíky a fluorouhlovodíky, technologií vyvinutou pro Greenpeace.

1995 Byla přijata úmluva The Waigany Treaty zakazující dovoz jaderného a jiného nebezpečného odpadu do jižního Pacifiku. Úmluva vznikla na základě iniciativy Greenpeace v South Pacific Forum.

1995 Po akcích Greenpeace, kompromitujících obchodování s jedovatými odpady mezi členskými a nečlenskými zeměmi OECD, bylo po jednáních na vládní úrovni dosaženo zákazu tohoto obchodu, uzavřením Baselské konvence.

1995 International Whaling Commission uznala vznik Antarktické velrybí rezervace navržené Francií a podporované Greenpeace, po letech akcí Greenpeace proti lovu velryb.

1995 Švédská firma Sodra uvedla první technologii na výrobu papíru bez použití chlóru, jako odpověď na poznatky o vlivu chlóru.


1993 Ledničky Greenfreeze, vyvinuté pro Greenpeace, jdou do výroby v Německu, na důkaz, že lze ve výrobě využít alternativy pro freony, chlorofluorouhlovodíky a fluorouhlovodíky.

1993 Úmluva The London Dumping Convention natrvalo zakazuje na celém světě ukládání radioaktivního a průmyslového odpadu do moře.


1992 Francie upouští v tomto roce od jaderných pokusů na atolu Mururoa. Reaguje tak na plavbu lodi Rainbow Warrior do testovací zóny. Slibuje, že přestane s pokusy pokud se tak zachovají i jiné státy.

1992 V platnost vešel celosvětový zákaz používání driftových sítí.

1992 Greenpeace se zúčastnilo Světového summitu v Riu, kde předložilo své návrhy vládám více než 150 zemí.

1992 Greenpeace svým pátráním usvědčilo Rusko z ukládání radioaktivního odpadu do moře. Vyšetřovací komise přijala toto oznámení.

1992 Ministři pro životní prostředí států při břehu severovýchodního Atlantiku se u Pařížské komise (nyní známé jako OSPAR) dovolávají postupného zákazu látek, které jsou jedovaté, neodbouratelné a které se hromadí v živých organismech, včetně těch, které obsahují organochloridy.


1991 Signatáři The 39 Atlantic Treaty se dohodli na minimálně padesátiletém zákazu těžby jakýchkoli nerostů, aby tak uchránili kontinent pro vědecký výzkum.

1991 Německá chemička Hoechst jako první oznámila ukončení výroby freonů, plynů ničících ozón, a uznala tak argumenty dlouhotrvajících kampaní Greenpeace.

1991 Hlavní němečtí vydavatelé přestávají tisknout na chlorem běleném papíru po té, co Greenpeace vytisklo jedno vydání Der Spiegel v rámci své kampaně proti používání chlóru při bělení papíru.


1989 OSN vydalo moratorium na používání driftových sítí. Reagovalo tak na rozhořčené protesty veřejnosti, která se dozvěděla o důsledcích používání takových sítí díky výzkumům Greenpeace.


1988 Po důkazech předložených po akcích Greenpeace v moři přijala úmluva The London Dumping Convention celosvětový zákaz ukládání organochloridového odpadu do moře.


1987 Při své akci za vyhlášení Antarktidy Světovým parkem založilo Greenpeace v Antarktidě první nevládní základnu.


1985 Francouzské jaderné testy v jižním Pacifiku opět poutají světovou pozornost a vyvolávají rozporné reakce, zejména po té, co francouzská tajná služba potopila loď Rainbow Warrior patřící Greenpeace.


1983 Účastníci úmluvy The London Dumping Convention se dovolávají moratoria na ukládání radioaktivního odpadu do moře v reakci na opakované akce Greenpeace proti takovým činnostem. Od konce druhé světové války je toto první rok ve kterém nebyly oficiálně uloženy do moře žádné radioaktivní odpady.


1982 Evropská komise zakazuje dovoz kožešin tuleních mláďat v odpovědi na protesty veřejnosti, která tak reagovala na akce Greenpeace v Kanadě.

1982 Po akcích Greenpeace na moři proti velrybářům, přijala komise International Whaling Comission, moratorium na lov velryb.


1978 Akce Greenpeace zabránily vraždění šedých tuleňů na Orknejských ostrovech ve Skotsku.

1978 Loď hnutí Greenpeace jménem Rainbow Warrior se poprvé setkala s plavidlem ukládajícím radioaktivní odpad v severovýchodním Atlantiku a poprvé tuto činnost zdokumentovala.


1975 Francie ukončila pokusné jaderné výbuchy ve vzduchu v jižním Pacifiku po té co aktivisté Greenpeace proti nim protestovali přímo v oblasti, kde se tyto testy prováděly.


1971 Spojené státy upustily od pokusných jaderných výbuchů na ostrově Amchitka u Aljašky po první akci hnutí Greenpeace.